Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO Perfusion har godkänts f...

XVIVO Perfusion har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt XVIVO Perfusion AB (”XVIVO Perfusion”) för upptagande till handel på huvudlistan på sedvanliga villkor.

Första dag för handel i XVIVO Perfusions aktier på Nasdaq Stockholm är planerad till måndagen den 28 november 2016. Genom noteringen upphör XVIVO Perfusions notering på Nasdaq First North Premier. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är planerad till fredagen den 25 november 2016.

XVIVO Perfusions aktier kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, dvs. ”XVIVO”. Aktien behåller även samma ISIN-kod som tidigare, dvs. SE0004840718. Det sker inte något utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i XVIVO Perfusion behöver inte vidta några åtgärder med anledning av detta.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet och som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns bland annat tillgängligt på XVIVO Perfusions webbplats www.xvivoperfusion.com/corporate.

Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i samband med noteringen.

Göteborg 21 november 2016
Magnus Nilsson, VD
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video