Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO presenterar strategi för...

XVIVO presenterar strategi för 2023-2027 på kapitalmarknadsdagen

Idag på XVIVOs digitala kapitalmarknadsdag kommer VD Dag Andersson och andra ledande befattningshavare presentera företagets strategi för att bli världsledande inom transplantationsindustrin. Under kommande femårsperiod kommer kommersialisering ske av hela XVIVOs produktportfölj, vilken består av produkter med potential att fullständigt förändra marknaden för organtransplantation. Samtidigt kommer man accelerera sin tillväxt ytterligare.

XVIVOs strategi för perioden 2023 – 2027 har uppdaterats och bygger på fem fokusområden; Bli marknadsledare inom Abdominal; Leda ett paradigmskifte inom hjärtpreservation; Bli det naturliga valet av partner i transplantationsprocessen; Accelerera den marknadsledande positionen inom lungtransplantation; och Expandera till nya marknader.

Under kapitalmarknadsdagen kommer uppdateringar av finansiella mål att presenteras. XVIVOs tillväxt kommer bygga på flera betydande tillväxtdrivare och bolaget förväntar sig fortsatt stärkta bruttomarginaler, främst drivet av betydande marginalökningar inom det abdominala området. XVIVO ökar sina lönsamhetsambitioner och ska nå en EBIT-marginal på minst 20 procent och en EBITDA-marginal på minst 30 procent under strategiperioden.

Christoffer Rosenblad, tidigare Chief Operating Officer, har utsetts till Global Business Development and Service Director och kommer att leda XVIVOs ambition att bli det naturliga valet av partner i transplantationsprocessen.

”Vi har under året levererat på vår strategi. Våra fem fokusområden har nu finjusterats för att spegla det senaste årets positiva utveckling. Vi är fast beslutna att leda transformeringen av vår bransch där ingen ska dö i väntan på ett nytt organ”, säger Dag Andersson, VD.

Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas live online idag, den 21 september 2022, kl. 14:00 CEST via denna länk. En inspelning av kapitalmarknadsdagen kommer inom kort finnas tillgänglig på www.xvivogroup.com.

21 september, 2022
Göteborg
Dag Andersson, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video