Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO presenterar strategiska...

XVIVO presenterar strategiska fokusområden för 2022-2026 på kapitalmarknadsdagen

På XVIVO:s kapitalmarknadsdag i Göteborg idag kommer VD Dag Andersson tillsammans med övriga ledande befattningshavare att fokusera på bolagets strategi att bli den ledande aktören inom transplantationsindustrin.

XVIVO presenterar fem strategiska fokusområden för perioden 2022 – 2026; Global ledare inom Abdominal (med initialt fokus på USA); Marknadsledande hjärtpreservationssystem, Öka penetrationen av maskinperfusion; Säkerställa heltäckande ersättningssystem på viktiga geografiska marknader; samt Utveckla Kina till XVIVO:s näst största marknad.
 
”Strategi handlar om att göra val och om att medvetet välja att vara annorlunda, alltid för oss med hänsyn till vår övergripande vision om att ingen ska dö i väntan på ett nytt organ. Med våra fem strategiska fokusområden har vi definierat vår väg framåt och nycklarna till vår framtida framgång” säger Dag Andersson, VD.
 
På kapitalmarknadsdagen kommer finansiella mål och åtgärder för att nå dessa mål att presenteras. XVIVO:s ambition är att nå en EBIT-marginal om 20 procent och en EBITDA-marginal om 30 procent under strategiperioden. År 2026 förväntas försäljningen från Abdominal vara lika stor som försäljningen från Thorax.
 
XVIVO kommer fortsätta att bygga på sin världsledande position inom lungtransplantation och utveckla erbjudandet till att omfatta alla fyra stora organområden; lunga, hjärta, njure och lever.
 
Kapitalmarknadsdagen kommer att sändas live online idag, den 23 september 2021, kl. 13:00 via denna länk: https://xvivo.creo.se/210923. En inspelning av kapitalmarknadsdagen kommer att vara tillgänglig efter evenemanget på bolagets hemsida.

Göteborg, 23 September

Fill out the form to watch the video