Home   /   Pressrelease    /   

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2013. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com.

En utskriven årsredovisning kan beställas per telefon 031-788 21 50 eller e-post info@xvivoperfusion.com.

Göteborg 7 april 2014
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video