Home   /   Pressrelease    /   

Dr Joel Cooper ny Medical Advi...

Dr Joel Cooper ny Medical Advisor för XVIVO Perfusion

Dr Joel Cooper var den första kirurgen i världen som genomförde en lyckad lungtransplantation. Dr Cooper är en internationellt erkänd kirurg och forskare, som vunnit sitt erkännande genom sina banbrytande tekniker och framsteg inom behandling av lungsjukdomar.

Den 6:e november i år firar Transplantationsmedicin 30-års jubileumet av den första lyckade lungtransplantationen, vilken genomfördes av Dr Cooper och hans kirurgiska team vid Toronto Universitet. Den 7:e november 1983 genomfördes världens första lyckade enkellungtransplantation vid Toronto General Hospital av ett team lett av Dr Joel Cooper. Patienten levde ett aktivt liv ytterligare 6 år efter operationen, men avled på grund av njursvikt vid en ålder av 64. Några år senare genomförde Dr Cooper världens första lyckade kliniska dubbellungtransplantation i St. Louis, Missouri, USA.

Dr Cooper, som nyligen accepterade uppdraget som Medical Advisor för XVIVO Perfusion, är en internationellt erkänd kirurg och forskare som har ägnat tid och arbete inom forskning och klinisk lungtransplantation. Han är känd för sina banbrytande tekniker och har mottagit flertalet utmärkelser och prestigefyllda priser under årens lopp. Dr Cooper är medlem i redaktionsråd, författare och medförfattare till över 400 expertgranskade vetenskapliga artiklar. Förutom lungtransplantation, inkluderar Dr Coopers huvudsakliga kliniska intresse thoraxkirurgi, lungvolymreduktionskirurgi för emfysem, myasthenia gravis, gastro esofageal reflux och esofageal cancer.

Dr Cooper lämnade nyligen sin tjänst som divisionschef för Thoraxkirurgi vid UPHS, Philadelphia, Pennsylvania, USA. Innan sin tjänst på UPHS tjänstgjorde Dr Cooper som professor inom kirurgi och divisionschef för Kardiothoraxkirurgi vid Universitetet i Washington och Barnes-Jewish Hospital i St. Louis och före det som Surgical Director för lungtransplantationsgruppen vid Toronto General Hospital.

Dr Cooper kommer att arbeta som Medical Advisor för XVIVO och mer specifikt inom forskning och utveckling av nya produkter och lösningar inom lungtransplantation.

“Vi är väldigt glada över att Dr Cooper accepterade uppdraget som Medical Advisor för XVIVO. Dr Coopers pionjärsarbete med att utveckla den kliniska lungtransplantationen till vad det är idag var verkligen banbrytande. Dr Cooper’s arbete har alltid varit i framkant både vad gäller grundforskning som klinisk forskning och utveckling, och många av dagens ledare har fostrats under hans överseende. Då Dr Cooper har betydande kunskaper, erfarenhet och kontakter inom thoraxkirurgi, är vi entusiastiska över möjligheten att utveckla ett nära samarbete med honom och är övertygade om att det kommer hjälpa XVIVO att ytterligare utveckla företagets kärnteknologi – Ex Vivo perfusion av organ vid normothermic temperatur.” säger Dr Magnus Nilsson, CEO, XVIVO Perfusion.

Göteborg 25 oktober 2013
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video