Home   /   Pressrelease    /   

För första gången har ett done...

För första gången har ett donerat hjärta transporterats över Atlanten inför transplantation – möjliggjordes med XVIVOs hjärtteknologi

Den medicinska tidskriften The Lancet[1] rapporterar att för första gången i medicinsk historia har en transport över Atlanten genomförts med ett donerat hjärta. Efter att hjärtat hade bevarats utanför kroppen i mer än 12 timmar med hjälp av XVIVOs Heart Assist Transport utfördes i januari en framgångsrik transplantation i Paris. Mottagaren av hjärtat har återhämtat sig väl och är nu hemma.

Transplantationen genomförs av Pitié-Salpêtrière Hospital i Paris, Frankrike, och är den första inom den prövarinitierade studien 'PEGASE'. Studien syftar till att undersöka lämplighet och säkerhet med bevarande av donerade hjärtan under långa transporttider när man använder sig av hypotermisk, syresatt perfusion (HOPE). Detta har möjliggjorts genom att använda XVIVOs patenterade hjärtteknologi som är en perfusionsmaskin ihop med en patenterad perfusionslösning. Patienter som bor i Franska Västindien och har en hjärtsjukdom i slutskedet behöver idag resa till Paris för att genomgå en transplantation. Samma sak gäller för donerade hjärtan som hittills på grund av det stora avståndet inte har kunnat transporteras över Atlanten.

Den prestigefyllda medicinska tidskriften The Lancet rapporterar nu om detta unika fall som utmärker sig av tre huvudsakliga skäl:

Ett hittills oöverträffat avstånd: Detta är första gången som ett donerat hjärta har flugits över Atlanten. Från Franska Västindien till Paris är det 6750 kilometer, eller 3659 nautiska mil, och det avståndet har tidigare varit allt för långt för en hjärttransplantation.
Längre bevaringstid: Det donerade hjärtat bevarades utanför kroppen i 12 timmar och 6 minuter, och återfick omedelbart normal funktion efter transplantationen.
Transport med reguljärflyg: Vanligtvis brukar man transportera donerade hjärtan med privata jetplan, men denna gång transporterades hjärtat i XVIVOs Heart Assist Transport med Air France reguljärflyg i den vanliga passagerarkabinen.
 
”Denna transplantation kan vara ett historiskt genombrott inom hjärttransplantation som kommer att möjliggöra en ökad tillgång av donerade hjärtan som annars inte kommer till användning. Dessa kan nu användas och även säkert transporteras över stora avstånd. Dessutom kan det innebära en omstrukturering av transplantationsprocesser då det möjliggör för bättre schemaläggning av transplantationer och även transplantationer som leds av experter. Dessa förändringar kan förbättra de övergripande resultaten och förändra vården inom hjärttransplantationer. Det är också anmärkningsvärt att donatorhjärtat fortfarande var mjukt och livskraftigt efter att ha varit utanför kroppen i mer än 12 timmar. Detta står i kontrast till donatorhjärtan som transporterats på is då de efter enbart några timmar kan vara styva, vara svåra att starta och kräva mekanisk cirkulationssupport efter en transplantation", säger professor Guillaume Lebreton, Principal Investigator för den kliniska studien PEGASE och transplantationskirurg på Hôpital Pitié-Salpêtrière i Paris, Frankrike.
 
Andreas Wallinder, CMO på XVIVO, fortsätter: "Vi är oerhört stolta över vår hjärtteknologi som just nu prövas i flera kliniska studier. Tillsammans med de nyligen publicerade positiva resultaten från studien i Australien/Nya Zeeland kan resultaten från PEGASE-studien vara vägen framåt för att förändra dagens praxis inom hjärttransplantation. Förbättrade patientresultat tillsammans med längre transportsträckor kommer att möjliggöra fler och säkrare transplantationer. Detta innebär också att donatorers önskan, och värdefulla gåva, kan respekteras när fler organ används".
 
"Jag vill börja med att gratulera Professor Lebreton och hans team. Det gör mig väldigt stolt att XVIVOs hjärnteknologi ännu en gång har slagit ett rekord. Den otroliga bedrift som uppnåtts, där avstånd och transporttid inte längre är begränsande faktorer, visar att denna teknologi har potential att förändra paradigmet för bevarande av hjärtan. XVIVO har nu tagit ännu ett betydande steg mot att förverkliga vår vision att 'ingen ska dö i väntan på ett nytt organ'", säger Christoffer Rosenblad, VD för XVIVO.
 
 
29 februari, 2024
Göteborg
Christoffer Rosenblad, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)

[1] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)00258-7/fulltext

Fill out the form to watch the video