Home   /   Pressrelease    /   

Förändring av antalet aktier o...

Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion

Antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) har under maj 2019 ökat med 198 000 aktier och röster till följd av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram 2017. Per den 31 maj 2019 finns det därmed sammanlagt 26 600 496 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 31 maj 2019
Christoffer Rosenblad, CFO
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video