Home   /   Pressrelease    /   

Förändring av antalet aktier o...

Förändring av antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion

Till följd av utnyttjande av teckningsoptioner har antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) under juni 2017 ökat med 215 000 aktier och röster. Per den 30 juni 2017 finns därmed sammanlagt 26 190 496 aktier och röster i bolaget.

Göteborg 30 juni 2017
Christoffer Rosenblad, CFO
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video