Home   /   Pressrelease    /   

Första hjärttransplantationen...

Första hjärttransplantationen med Stig Steens nya metod genomförd på människa

XVIVO Perfusion har genom sitt samarbetsavtal med Igelösa de kommersiella rättigheterna av Professor Stig Steens forskning inom hjärttransplantation. Forskningen har resulterat i en metod i samband med hjärttransplantation som gör det möjligt att transportera och förvara hjärtat från en donator på ett mer optimerat sätt än tidigare. Tidigare djurförsök har visat att metoden har potential att utöka tiden hjärtat förvaras utanför kroppen (Ex Vivo). Nu har en första operation, på människa, med den nya metoden genomförts på Skånes universitetssjukhus.

Det sker cirka 6 500 hjärttransplantationer per år i världen och den begränsande faktorn till att inte fler hjärttransplantationer genomförs är bristen på donerade hjärtan och att tiden som ett hjärta kan transporteras till patienten är cirka fyra timmar idag.  Den nya förvaringsmetoden innebär att hjärtat med hjälp av en maskin förses med viktiga substanser i en syresatt lösning inför transplantationen. Vid tidigare djurförsök med den nya metoden har förvaringstiden förlängts för det donerade hjärtat från dagens cirka fyra timmar till cirka 12 timmar.

Skånes universitetssjukhus har tillstånd av ETN, Etikprövningsnämnden, att i första hand genomföra en studie där sex patienter ingår.  

Om den nya metoden visar sig fungera lika bra på människa som på djur, blir det möjligt att använda betydligt fler hjärtan till transplantation. I förlängningen innebär detta att den mest passande mottagaren kan erhålla det erbjudna organet mindre beroende av avståndet.

”Det är mycket glädjande att den första lyckade hjärttransplantationen med Stig Steens nya hjärtlösning och maskin nu genomförts på människa. Tidigare resultat från djurförsök är lovande och vi ser fram emot fortsättningen av den kliniska studien” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 12 september 2017
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video