Home   /   Pressrelease    /   

HISTORISKT PMA-GODKÄNNANDE OCH...

HISTORISKT PMA-GODKÄNNANDE OCH FRAMSTEG I FoU-PORTFÖLJEN

ANDRA KVARTALET 2019 (APRIL – JUNI)

 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under kvartalet med 20 procent och uppgick till 50,5 MSEK (42,2). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under kvartalet ökade med 22 procent och  uppgick till 56,4 MSEK (46,1). Ökningen motsvarar 15 procent i lokala valutor.
 • Varm perfusion stod för 45 procent (43) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 12,1 MSEK (10,9), motsvarande en EBITDA-marginal om 21 procent (24). Redovisad EBITDA uppgick till 8,1 MSEK (8,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 14 procent (18).
 • Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige uppgick till 5,9 MSEK (6,8). Redovisat rörelseresultat uppgick till 1,9 MSEK (4,0), efter att avskrivningar om 6,1 MSEK (4,1) belastat kvartalet.
 • Nettoresultatet uppgick till 2,2 MSEK (3,9), vilket gav ett resultat per aktie om 0,08 SEK (0,15).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 21,0 MSEK (13,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -27,8 MSEK (-19,2 MSEK).
 • XVIVO erhöll PMA-godkännande (Premarket Approval) från FDA för produkterna XPS™ och STEEN Solution™ för försäljning på den amerikanska marknaden. PMA-godkännandet var det första av sitt slag.
 • XVIVO:s patent för hjärtpreservationsvätska godkända i USA och Europa.
 • Läkemedelsverket gav klartecken för kliniska studier i Sverige med bolagets nya produkter för hjärtpreservation.
 • Nyemission till följd av utnyttjande av teckningsoptioner gav ett kapitaltillskott om cirka 27 MSEK.
 • Kanada nytt land med XPS™

PERIODEN 2019 (JANUARI – JUNI)

 • Segment försäljning utan kapitalvaror ökade under första halvåret med 21 procent och uppgick till 97,3 MSEK (80,1). Ökningen motsvarar 13 procent i lokala valutor. Total försäljning (inklusive kapitalvaror) under perioden ökade med 18 procent och uppgick till 104,1 MSEK (88,6). Ökningen motsvarar 9 procent i lokala valutor. 
 • Varm perfusion stod för 44 procent (39) av försäljningen utan kapitalvaror.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), justerat för kostnader för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige, uppgick till 20,8 MSEK (18,0), motsvarande en EBITDA-marginal om 20 procent (20). Redovisad EBITDA uppgick till 11,3 MSEK (15,2) motsvarande en EBITDA-marginal om 11 procent (17).
 • Rörelseresultat justerat för kostnad för aktiebaserat bonusprogram för anställda utanför Sverige uppgick till 9,6 MSEK (9,9). Redovisat rörelseresultat uppgick till 0,1 MSEK (7,1), efter att avskrivningar om 11,2 MSEK (8,1) belastat perioden.
 • Nettoresultatet uppgick till 1,9 MSEK (7,7), vilket gav ett resultat per aktie om 0,07 SEK (0,29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 21,2 MSEK (22,3). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -39,5 MSEK (-30,0 MSEK).
 • Reimbursement för hela EVLP-processen erhållet i Frankrike.
 • 2 XPS™ levererades under perioden januari-juni 2019. Vid kvartalets utgång hade 48 kliniker tillgång till XPS™ eller LS™.

TELEFONKONFERENS

VD Magnus Nilsson presenterar rapporten vid en telefonkonferens klockan 14:00 fredag den 12 juli 2019. Telefon: +46 (0)8 5664 2651, ange kod 15013516#.

Göteborg den 12 juli 2019
XVIVO Perfusion AB (publ)
Magnus Nilsson, VD

Fill out the form to watch the video