Home   /   Pressrelease    /   

Hjärtpreservations-studien frå...

Hjärtpreservations-studien från Lund publicerad i Nature Communications

Enligt en artikel som idag publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications är användning av hjärtpreservations-teknologin som är utvecklad av Professor Stig Steen en säker metod för preservation av hjärtan. Detta är ett viktigt steg också för XVIVO då bolagets hjärtpreservations-produkter bygger på denna teknologi. De kommersiella rättigheterna till teknologin ägs av XVIVO.

Idag publicerades den första vetenskapliga artikeln, som beskriver resultaten efter förvaring under transport av donerade hjärtan med den metod, som utvecklats av Professor Stig Steen i Lund och som XVIVO har de kommersiella rättigheterna till. Artikelns förstaförfattare är Professor Johan Nilsson och artikeln publicerades i Nature Communications. Se nedan länk för artikeln i sin helhet:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16782-9

Studien beskriver resultaten för sex patienter transplanterade efter att det donerade hjärtat förvarats under transport med den nya tekniken. Dessa sex patienter jämförs med 25 patienter där det donerade hjärtat förvarats under transport med traditionell kall-preservation. Efter sex månader var samtliga patienter (100%) transplanterade med den nya tekniken vid liv och utan allvarliga komplikationer relaterade till hjärtfunktion eller avstötning. Motsvarande utfall i kontrollgruppen om 25 patienter var 72%. Resultaten visar att metoden är säker och funktionell för klinisk tillämpning.             

 

Göteborg 12 juni 2020

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video