Home   /   Pressrelease    /   

Lungcancerpatient ges kemotera...

Lungcancerpatient ges kemoterapi genom In Vivo Lung perfusion med STEEN Solution™

STEEN Solution™ användes för första gången någonsin för att ge lokal leverans av ett kemoterapeutiskt medel till en patient som lider av metastatiskt lungsarkom genom In-Vivo Lung Perfusion (IVLP). Detta var också första gången STEEN Solution™ användes för att perfundera en lunga på In-Vivo, d.v.s. på en levande patient. Syftet med studien är att bevisa säkerhet och utvärdera möjligheten att använda STEEN Solution ™ för att förbättra isolerad vävnadsterapi.

Ett ledande sjukhus har nyligen inkluderat sin första patient i en klinisk prövning för att ge kemoterapi för patienter som lider av lungsarkom. Enligt uppgifter från American Cancer Society 2016, berör mjukdelssarkom cirka 12 310 människor årligen i USA och mer än 4 990 amerikaner dör varje år av denna sjukdom. Av de patienter som utvecklar sarkom i extremiteter, kommer cirka 20 procent att få isolerade lungmetastaserande någon gång under sin sjukdom. Kirurgi är det bästa sättet att behandla lungsarkom men på grund av mikrometastaser, som inte kan ses, har dessa patienter en risk som är större än 70 procent att drabbas av återfall efter denna operation. Användningen av systemisk kemoterapi har inte använts hittills på grund av de signifikanta biverkningarna som ofta är påföljden. Med användningen av in-vivo lung perfusion kan kirurgen stänga av lungan från den systemiska cirkulationen och ge kemoterapi endast till lungan för att inte påverka resten av kroppen.

”Detta är ett viktigt steg framåt i att utveckla möjligheten till användning av IVLP i cancerterapi. Doseringen av kemoterapi för att ge optimal behandling med reducerade biverkningar är ännu inte helt klarlagt, men detta är början på ett nytt kapitel inom cancerbehandling” säger XVIVO Perfusions VD Magnus Nilsson.

Göteborg 22 juni 2016
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video