Home   /   Pressrelease    /   

Magnus Nilsson lämnar över sta...

Magnus Nilsson lämnar över stafettpinnen till Dag Andersson som vd och koncernchef för XVIVO Perfusion

Magnus Nilsson lämnar den 1 juni, 2020 över stafettpinnen till Dag Andersson som vd för XVIVO Perfusion. Magnus Nilsson kvarstår samtidigt som Senior Advisor för att primärt arbeta med R&D.

XVIVO Perfusion ABs (”XVIVO”) styrelse har beslutat att utse Dag Andersson, 58, till vd och koncernchef för XVIVO. Dag Andersson tillträder sin nya tjänst den 1 juni, 2020. Dag har en bakgrund inom bioteknik som vd för Diaverum AB under 2008–2018 och arbetade innan dess under 15 år i ledande roller inom Mölnlycke Health Care. Han har en MBA från INSEAD och en BA (Hons) i Business and Commerce från Handelshögskolan i Stockholm och är styrelsemedlem i Nolato AB, GHP AB och Terveystalo Oy.

Avgående vd Magnus Nilsson startade XVIVO 1998 med inriktning på transplantationsprodukter, på inrådan och med hjälp av Dr. Peter Svalander, Vitrolifes visionäre grundare. Perfadex förvärvades och ett framgångsrikt samarbete inleddes med Prof. Steen, vilket bland annat resulterade i produkten STEEN Solution™. Magnus var vd för det kombinerade transplantations och fertilitetsinriktade Vitrolife från januari 2003 till oktober 2011. Under Magnus ledarskap uppvisade verksamheten stigande omsättning och vinst i 34 kvartal i följd. Efter avgången utsågs Magnus till vd för XVIVO och bolaget delades ut till Vitrolifes aktieägare oktober 2012 och noterades då på First North. Sedan dess har bolaget vuxit från en handfull medarbetare och ett värde på cirka 240 MSEK till ett bolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med ett femtiotal medarbetare i sju länder, på tre kontinenter och ett med börsvärde på cirka 3 700 MSEK. XVIVO hade vid utgången av 2019 uppvisat tillväxt under lönsamhet under samtliga 29 kvartal som fristående bolag. Under denna tid fick XVIVO sina nyckelprodukter STEEN Solution™ och XPS™ PMA godkända i USA som första bolag med produkter för varm-perfusion av organ.

”Det har varit 22 fantastiskt roliga och framgångsrika år som inte hade varit möjliga utan lika fantastiskt entusiastiska och begåvade medarbetare” säger Magnus Nilsson, som fortsätter ”Dag, som jag känner genom vår styrelse, tror jag har mycket goda förutsättningar att fortsätta utveckla XVIVO till att bli ledande inom hela transplantationsområdet”.

”Magnus, som fyller 65 år i april 2021, har gjort ett fantastiskt arbete med att under sina nio år som vd bygga upp XVIVO till ett världsledande bolag inom lösningar och system för lungtransplantationer. Jag är därför mycket glad att han, som en del i successionen, kvarstår som Senior Advisor för att i betydande omfattning driva centrala frågor för verksamheten. Samtidigt är Dag Andersson bästa tänkbara kandidat att ta över som vd. Han har en gedigen internationell erfarenhet kombinerat med en medicinteknisk bakgrund, säger Gösta Johannesson, ordförande för XVIVO.

”Det ska bli oerhört spännande att ta över stafettpinnen från Magnus och fortsätta bygga och utveckla XVIVO inom transplantation. Under min tid på Diaverum kom jag dagligen i kontakt med patienter vars högsta önskan var att få ett nytt organ. Därför ser jag framemot att få arbeta med att stärka XVIVOs position såväl vad gäller geografisk närvaro som erbjudande”, säger Dag Andersson, tillträdande vd för XVIVO den 1 juni 2020.

                                                                                                                                              

Göteborg 28 april 2020
XVIVO Perfusion AB (publ)
Gösta Johannesson, Styrelsens Ordförande

Fill out the form to watch the video