Home   /   Pressrelease    /   

National Institute for Health...

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannien ger stöd för EVLP

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har utfärdat riktlinjer som rekommenderar användning av Ex Vivo Lung Perfusion (EVLP) vid preservation av lungor. EVLP stöds som standardförfarande, vilket är den mest positiva rekommendationen som NICE kan utfärda.
 
NICE-riktlinjer utgör evidensbaserade rekommendationer vilka ska användas som beslutsvägledning för frågor inom hälsa, folkhälsa och omvårdnad i Storbritannien och Wales. NICE utvärderar säkerheten och effektiviteten hos interventionella procedurer.
 
Idag används endast en av fem donerade lungor för transplantation i Storbritannien. Bristen på avlidna donatorlungor leder till ökad sjuklighet och död för upp till 30% av de patienter som väntar på en lungtransplantation. Det finns för närvarande 257 patienter som väntar på en lungtransplantation i Storbritannien och den genomsnittliga väntetiden är hela 18 månader.
 
I den nyligen publicerade NICE-rekommendationen beskrivs EVLP som en teknik som möjliggör längre och bättre preservation av donerade lungor. Detta kan möjliggöra att donerade lungor med marginell funktion som tidigare inte kunnat användas för transplantation nu kan utvärderas och transplanteras.
 
Hassiba Smail, överläkare inom thoraxkirurgi vid Harefield Hospital, London, kommenterar: ”Våra patienter på väntelistan väntar desperat på chansen till att erhålla en lungtransplantation och några av dem får tyvärr inte denna möjlighet. De perfekta donatorlungorna är sällsynta, lungor med marginell funktion är de vanligaste. För kirurger är det idag en stor utmaning att med trygghet kunna acceptera och transplantera dessa marginella lungor. EVLP har visat sig vara det verktyg som hjälper oss kirurger att fatta detta beslut.”
 
Dag Andersson, VD kommenterar: ”Vi är mycket glada över att NICE har insett vikten av EVLP för att utvidga donatorpoolen i Storbritannien, vilket i slutändan ger fler patienter möjligheten till en livräddande transplantation. Vår kommersiella organisation är nu i position för att utvidga etableringen av vår EVLP-teknik i de brittiska lungtransplantationscentren.

Fill out the form to watch the video