Home   /   Pressrelease    /   

Ökat antal aktier och röster i...

Ökat antal aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ)

Per i dag, den 29 September 2023, uppgår antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) till 31 499 470. Antalet aktier och röster har ökat till följd av den riktade nyemission av 1 600 000 aktier som bolaget offentliggjorde den 13 September 2023.

Göteborg 29 September 2023
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video