Home   /   Pressrelease    /   

Statlig ersättning för lung- o...

Statlig ersättning för lung- och levertransplantation i Nederländerna – resultat från kliniska prövningar med XVIVOs ledande teknologier har spelat en viktig roll

Maskinperfusion av lungor och lever omfattas nu av statlig ersättning. Nederländerna har ett så kallat evidensbaserat sjukvårdssystem vilket betyder att om ett behandlingsalternativ visar sig vara fördelaktigt för patienter så kommer staten sannolikt att godkänna ersättning. Flertalet kliniska prövningar som har utförts av erkända sjukhus har fungerat som underlag till för det nederländska socialdepartementets beslut. XVIVOs teknologier för maskinperfusion användes i dessa kliniska prövningar.

Att minska komplikationer efter en transplantation är varje sjukhus målsättning. Genom att kombinera traditionell statisk kall förvaring med maskinperfusion före en transplantation har visat sig förbättra organens kvalitet, och därmed förbättra patientens tillstånd. I en nyligen publicerad artikel i New England Journal of Medicine[1] användes dHOPE-protokollet tillsammans med XVIVOs teknologi för maskinperfusion. Studien omfattade DCD (Donation after Circulatory Death) lever och påvisade en minskning av komplikationer efter en transplantation.
 
”Maskinperfusion för njurar har redan statlig ersättning i Nederländerna, och det gör mig nu väldigt glad att även lungor och lever omfattas. XVIVOs teknologi för maskinperfusion av lungor har funnits på den nederländska marknaden i 8 år och används av alla transplantationskliniker för lungor. För lever har teknologin för perfusion funnits i 10 år och används även här av alla kliniker som utför levertransplantationer” säger Mark Slotemaker, Regional Business Manager Abdominal, Benelux och DACH, XVIVO.
 
”Patienter förtjänar alltid det bästa. Genom att länder utökar sina ersättningssystem kan fler patienter få en transplantation som räddar deras liv. XVIVOs teknologier för maskinperfusion har vid många tillfällen visat sig vara en av de viktiga orsakerna till att länder utökar sina ersättningssystem, vilket gör mig väldigt stolt. Vi kommer till jobbet varje dag för att ’ingen skall behöva dö i väntan på ett nytt organ’, och därför är jag mycket glad över den positiva utvecklingen i Nederländerna”, säger Dag Andersson, VD för XVIVO.

Dag Andersson, CEO
XVIVO Perfusion AB (publ)


[1] van Rijn R, et al. Hypothermic Machine Perfusion in Liver Transplantation — A Randomized Trial. N Engl J Med. 2021; 384:1391-1401.
 

Fill out the form to watch the video