Home   /   Pressrelease    /   

Stort intresse för XVIVO:s eur...

Stort intresse för XVIVO:s europeiska hjärtstudie

Den europeiska multicenterstudie som undersöker XVIVO:s hjärtpreservationsteknologi vid hjärttransplantation fortsätter att inkludera patienter. I dagsläget har fyra viktiga europeiska hjärttransplantationscenter i Sverige, Belgien, Frankrike och Spanien inkluderat ett tjugotal patienter i studien. Ytterligare tre center i Tyskland respektive Italien förväntas öppna för inklusion inom de kommande månaderna. 

Då ett flertal nya sjukhus har efterfrågat möjlighet till att delta i studien har XVIVO nu beslutat att addera ytterligare fyra framstående europeiska center. Detta stärker möjligheten att hålla ett högt inklusionstempo men även sprida teknologin och den kliniska erfarenheten av metoden.

Den första patienten i Europa transplanterades i december 2020 och totalt kommer studien att inkludera 202 patienter. Sammantaget kommer XVIVO:s hjärtpreservationsteknologi användas i tre multicenterstudier i Europa, USA och Australien. Studierna kommer ligga till grund för ansökan om regulatoriskt godkännande av produkterna på alla stora transplantationsmarknader.

ISHLTs (International Society of Heart and Lung Transplantations) årliga konferens i slutet av april, världens dominerande möte för forskning inom hjärttransplantation, presenterades eller omnämndes XVIVO:s hjärtpresentationsteknologi i flera sammanhang. Bland annat presenterade en ledande forskargrupp inom hjärtpreservation resultat från studier där XVIVOs hjärtpreservationsteknologi använts för preservation av hjärtat under 8 timmar utanför kroppen. Efter hjärttransplantation överlevde 100 procent av de transplanterade försöksdjuren medan kontrollgruppen, där hjärtat förvarades med konventionell metod, enbart hade 71 procent överlevnad efter transplantation.

”Vi kan konstatera att intresset för XVIVO:s hjärtpreservationsteknologi är mycket stort. Det är särskilt glädjande att flera framstående europeiska transplantationssjukhus aktivt kontaktat XVIVO och uttryckt önskemål att inom ramen för vår kliniska studie få använda vår teknologi. Detta är en mycket stark indikation på den stora potential som finns för metoden och vi ser mycket fram emot att kommersialisera vår teknologi så att många fler hjärtan kan transplanteras” säger Dag Andersson, Verkställande direktör på XVIVO.

Fill out the form to watch the video