Home   /   Pressrelease    /   

Telefonkonferens avseende delå...

Telefonkonferens avseende delårsrapport

XVIVO inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Måndag den 25 april kl. 14:00.
För att deltaga i konferensen från din PC / laptop använd länken nedan:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=FB80F7D0-B30A-48FB-9917-22E268417FE7

Ring in till konferensen på:
SE: +46 856642651 PIN: 20185387#
UK: +44 3333000804 PIN: 20185387#
US: +1 6319131422 PIN: 20185387#
Konferensnamn: XVIVO Group Interim Report Q1
 
Deltagare från XVIVO är:
Dag Andersson, VD
Kristoffer Nordström, CFO
 
Ett pressmeddelande med XVIVO’s delårsrapport för januari-mars 2022 kommer att publiceras den 25 april 2022 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.xvivoperfusion.com/corporate/financial-presentations/earnings-calls/
 
Göteborg, 13 april 2022
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video