Home   /   Pressrelease    /   

Telefonkonferens avseende delå...

Telefonkonferens avseende delårsrapport

XVIVO inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport juli – september 2021. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Torsdag den 21 oktober kl. 14:00.
För att deltaga i konferensen från din PC / laptop använd länken nedan:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=07001B8B-3391-4BA9-8F3E-BBE54EDF834E.

Ring in till konferensen på:
SE: +46 856642651 PIN: 13466713#
UK: +44 3333000804 PIN: 13466713#
US: +1 6319131422 PIN: 13466713#
Konferensnamn: XVIVO Group Interim Report Q3, konferens ID: EV00128347
 
Deltagare från XVIVO är:
Dag Andersson, VD
Kristoffer Nordström, CFO
 
Ett pressmeddelande med XVIVO’s delårsrapport för juli-september 2021 kommer att publiceras den 21 oktober 2021 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.xvivoperfusion.com/corporate/financial-presentations/earnings-calls/
 
Göteborg, 6 oktober 2021
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video