Home   /   Pressrelease    /   

Telefonkonferens avseende delå...

Telefonkonferens avseende delårsrapport

XVIVO inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport april – juni 2021. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Tid: Tisdag den 13 juli kl. 14:00.
För att deltaga i konferensen från din PC / laptop använd länken nedan:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=39F7ACB5-1CDA-4E86-A4FB-299F9D9CA4B5.

Ring in till konferensen på:
Sverige: +46 856642651 PIN: 52713996#
UK: +44 3333000804 PIN: 52713996#
USA: +1 6319131422 PIN: 52713996#

Konferensnamn: XVIVO Group Interim Report Q2, konferens ID: EV00125714
 
Deltagare från XVIVO är:
Dag Andersson, VD
Kristoffer Nordström, CFO
 
Ett pressmeddelande med XVIVO’s delårsrapport för april – juni 2021 kommer att publiceras den 13 juli 2021 kl. 07:30.
 
Före telefonkonferensens början kommer presentationsmaterial att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, https://www.xvivoperfusion.com/corporate/financial-presentations/
 
Göteborg 28 juni, 2021
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video