Home   /   Pressrelease    /   

Tidigareläggning av delårsrapp...

Tidigareläggning av delårsrapport januari-september 2021

XVIVO Perfusion (publ) har av adminstrativa skäl beslutat att tidigarelägga publicering av delårsrapporten för perioden januari–september 2021. Nytt datum för publicering är torsdagen den 21 oktober 2021. Tidigare kommunicerat datum för publicering var torsdagen den 28 oktober 2021.

Göteborg, 5 Oktober
XVIVO Perfusion (publ.)

Fill out the form to watch the video