Home   /   Pressrelease    /   

Valberedningen föreslår oförän...

Valberedningen föreslår oförändrade styrelsearvoden

Till följd av situationen med coronapandemin har XVIVO Perfusions valberedning beslutat att dra tillbaka förslaget om att XVIVO Perfusions årsstämma den 31 mars 2020 godkänner en höjning av styrelsearvodena (punkt 12 på dagordningen). I stället föreslår valberedningen oförändrade styrelsearvoden jämfört med 2019. Valberedningens övriga förslag till årsstämman förblir oförändrade.

Fill out the form to watch the video