Home   /   Pressrelease    /   

XPS godkänd i Australien

XPS™ godkänd i Australien

XVIVO Perfusion har erhållit TGA godkännande för XPS™ (Xvivo Perfusion System) i Australien. Detta möjliggör försäljning av XPS™ i Australien.

XPS™ är med sin integrerade Hamilton C2 ventilator och MAQUET CardioHelp centrifugalpump marknadens mest flexibla och kompletta plattform för EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) och ger transplantationsteamet full kontroll över hela processen. XPS™-designen innebär att röntgen och automatisk mätning av syre och pH kan göras under pågående EVLP utvärdering. XPS™ har ett användarvänligt grafiskt gränssnitt med touchscreen-funktionalitet och dataregistrering av lungans värden under hela EVLP-proceduren, vilket ger underlag till analys och utvärdering inför slutligt kliniskt beslut om användande av lungan.

XVIVO Perfusions XPS™ och STEEN Solution™ är de enda godkända produkterna i USA för evaluering av marginella lungor inför lungtransplantation. XPS™ och STEEN Solution™ är också CE – märkt för Europa. XPS™ används med goda kliniska resultat på ledande kliniker i USA och försäljningen börjar ta fart i Europa.

Det görs knappt tvåhundra lungtransplantationer per år i Australien. XPS™ med STEEN Solution™ möjliggör att fler lungor kan användas till transplantation, vilket gör att fler svårt lungsjuka patienter erhåller högre livskvalitet och ett längre liv.

”Det är mycket glädjande att XPS™ nu är tillgänglig för kliniskt lungtransplantation i Australien. I och med godkännandet i Australien är XPS™ nu godkänd på alla stora marknader i världen", säger VD Magnus Nilsson, XVIVO Perfusion.

Göteborg 19 februari 2015
XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video