Home   /   Pressrelease    /   

XPS såld till Kina

XPS™ såld till Kina

XVIVO Perfusion har sålt en XPS™ till Kinas näst största lungtransplantationsklinik, CHINA–JAPAN FRIENDSHIP HOSPITAL, i Peking. På kliniken ska forskning kring EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) startas.

Kina är för närvarande världens snabbast växande lungtransplantationsmarknad med en ökning om 35% i antal lungtransplantationer 2018 (403 genomförda lungtransplantationer). På grund av det ökade behovet av lungtransplantation har antalet kliniker som är godkända för att genomföra lungtransplantationer ökat från 20 kliniker 2016 till 37 kliniker 2018.

Professor JINGYU CHEN, som idag har ansvar för lungtransplantationsprogrammet vid CHINA-JAPAN FRIENDSHIP HOSPITAL i Peking, kommer också att leda EVLP-programmet. Det är den näst största kliniken för lungtransplantation i Kina och syftet med programmet är att utvärdera effekterna av EVLP vid lungtransplantationer. Forskningssyftet är att utvärdera EVLP i klinisk miljö i Kina, vilket medför att kinesisk data kan adderas till befintlig EVLP-data från Nordamerika och Europa. XVIVO Perfusion har initierat en registreringsprocess för XPS™ hos NMPA, Kinas regulatoriska myndighet. I samarbete med XVIVO Perfusions distributör i Kina (Shanghai Genext Medial Technology Co., Ltd) är bolagets plan att ge forskningsstöd till lungtransplantationskliniken på CHINA-JAPAN FRIENDSHIP HOSPITAL.

”Vi är väldigt glada över att ha levererat en XPS till ytterligare en kinesisk klinik. Med tanke på befolkningens storlek, samt den snabba ökningen av levnadsstandard och standard inom hälso- och sjukvård, förväntas Kina bli en viktig marknad för XVIVO i en nära framtid”, säger Magnus Nilsson, VD för XVIVO Perfusion.

Göteborg den 18 september, 2019
Magnus Nilsson, VD

XVIVO Perfusion AB (publ)

Fill out the form to watch the video