Home   /   Pressrelease    /   

XVIVO utökar sin ledningsgrupp...

XVIVO utökar sin ledningsgrupp genom att utse Jaya Tiwari till Vice President Clinical and Regulatory Affairs för USA

För att fortsätta optimera processen för kommersialisering av XVIVOs unika teknologier har Jaya Tiwari utsetts till Vice President Clinical and Regulatory Affairs för den amerikanska marknaden, som också är den viktigaste marknaden för XVIVO. Den nya positionen kommer att ingå i XVIVOs ledningsgrupp. Jaya har stor erfarenhet av ett nära samarbete med FDA som resulterat i effektiva processer för godkännanden för kliniska prövningar och registrering av nya produkter.

Jaya har varit anställd på XVIVO i sex år. Utöver sin erfarenhet av FDA-processer har hon stor kunskap inom prekliniska och kliniska studier, och vet hur man effektivt samarbetar med olika institutioner. Dessutom har hon goda relationer med många viktiga opinionsbildare inom organtransplantation i USA.
 
Hon har sin akademiska examen i Neural Science från New York University och har en PICTOR (Pulmonary & Intensive Care Translational Outcomes Research) Scholar från Columbia University, USA. Innan anställningen hos XVIVO ledde Jaya forskningsprogram vid University of Pennsylvania och Columbia University, där hon var djupt involverad i studier inom organperfusion, transplantation och onkologi. Jaya har även publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
 
"Att nå framgång i USA är väldigt mycket beroende av att ha effektiva och tydliga strategier för de kliniska och regulatoriska områdena. Nu när Jaya blir del av vår ledningsgrupp, där hon kommer att rapportera till vår CMO Andreas Wallinder, så känner jag mig säker på att vi har rätt kompetens och erfarenhet på plats för att leverera på vår strategiska plan för USA. Jag är mycket stolt och glad över att Jaya har tackat ja då rollen kommer att vara central för XVIVOs framgång”, säger Dag Andersson, VD för XVIVO.

Fill out the form to watch the video