Home   /   Pressrelease    /   

Ytterligare stämning mot Vitro...

Ytterligare stämning mot Vitrolifes amerikanska dotterbolag rörande Perfadex

Ytterligare stämning mot Vitrolife har inkommit rörande Perfadex. Eftersom produkterna såldes före utdelningen av XVIVO Perfusion hanterar Vitrolife stämningarna även framgent.

Under det tredje kvartalet informerades att Southwest Transplant Alliance och University of Texas stämts tillsammans med Vitrolifes amerikanska dotterbolag, med krav på skadestånd av anhöriga till en avliden patient 2010 i samband med en lungtransplantation. Under det fjärde kvartalet har det inkommit två liknande stämningar mot samma parter.

Perfadex är en organpreservationslösning som varit godkänd av FDA för den amerikanska marknaden sedan 2001 och har sedan dess marknadsförts av Vitrolife fram till september 2012. Från och med oktober 2012 marknadsförs Perfadex av XVIVO Perfusion på den amerikanska marknaden. Lösningen används idag av samtliga lungtransplantationscentra i USA och har hittills brukats vid tusentals lungtransplantationer. Eftersom produkterna såldes före oktober 2012 är XVIVO Perfusion inte en del av stämningen.

Processerna har ännu inte gått till domstol utan befinner sig i ett tidigt stadium där bevis rörande anklagelserna ska läggas fram i en så kallad discovery process. De advokater som företräder Vitrolife och dess försäkringsbolag bedömer, baserat på nu känd information, att Vitrolife har hög sannolikhet att vinna om stämningen går till domstol.

Göteborg 7 februari 2013

XVIVO Perfusion AB (publ)

Magnus Nilsson

Verkställande direktör

Fill out the form to watch the video